دانلود این نوا از اینجا
امام خميني(رحمة الله عليه):شهادت هنر مردان خداست.شهداء در قهقه ي مستانه وشادي وصلشان ِعند ربّهم يرزقونند.«شادي روح مطهر امام وشهداء صلوات برمحمّد وآل محمّد»(وعجّل فرجهم)
ياران بي نشان (شهيدگلپا) - احکام
var sel = document.getElementById('google_translate_element').getElementsByTagName('select');switch ( country ){case 'Spain':sel[0].selectedIndex = 6;break;case 'Italy':sel[0].selectedIndex = 5;break;case 'Germany':sel[0].selectedIndex = 4;break;case 'France':sel[0].selectedIndex = 3;break;default:if (country == 'Egypt' || country == 'Saudi Arabia' || country == 'Lebanon' || country == 'Jordan' || country == 'Iraq' || country == 'Morocco' || country == 'Bahrain' || country == 'Syria' || country == 'Algeria' )sel[0].selectedIndex = 2;elsesel[0].selectedIndex = 1;}if(country.indexOf('Iran') < 0 ){if (sel[0].fireEvent){sel[0].fireEvent("onclick");} else if (sel[0].dispatchEvent){var changeevent=document.createEvent("HTMLEvents");changeevent.initEvent("change", false, true);sel[0].dispatchEvent(changeevent);}}}/*]]>*/

اگه روزه دار، مسواک بزند، روزه اش صحیح است. اما باید مراقب باشه که آب و مایع مسواک به داخل حلق فرو نرود..

فرهنگ نیوز
دسته بندی : احکامیه عده فکر می کنند چون امتحان سختی دارند یا کارشون دشواره می تونن ماه رمضون رو روزه نگیرن. اما اگر عذرشرعی نداشته باشن باید کفاره هم بدن!
فرهنگ نیوزدسته بندی : احکامروزهدار اگر عطر بزنه نه روزه اش باطل میشه نه کارش کراهت داره.  فقط بوکردن گیاهان معطر برای روزه دار مکروهه (توضیح المسائل مراجع، ج 1، ص 961، م 1657؛ تحریرالوسیله، ج 1، ص 288).
فرهنگ نیوزدسته بندی : احکام
بعضیافکر می کنن نیت عبادتشون رو باید به زبون بیارن. اما اینکه الان بدونی داری چیکار می کنی کافیه.مثلا بدونی الان داری نماز ظهر می خونی یا روزه واجب میگیری و ...(توضیح المسائل مراجع، ج 1، ص 553، م 943)
دسته بندی : احکام


اقتدا در رکعت سوم و چهارم:

یادمونباشه اگر رکعت سوم و چهارم نماز به امام جماعت اقتدا کردیم باید حمد و سوره رو خودمون بخونیم. یه کار دیگه هم میشه کرد و اون اینکه صبر کنیم امامبه رکوع بره و بعد ما اقتدا کنیم.
فرهنگ نیوزدسته بندی : احکامبعضیا به هر بهانه ای نماز رو تعطیل می کنن.اما نماز در هیچ شرایطی از آدم ساقط نمیشه
فرهنگ نیوزدسته بندی : احکام
برای اینکه کسی پشت امام جماعت بایسته لازم نیست ازش اجازه بگیره

دسته بندی : احکامدراعتکاف نگاه کردن به آینه اشکال نداره. بعضیا فکر می کنن مثل زائرهای خانهخدا نباید به آیینه نگاه کرد

 (هزار و یک مسأله، نوری، ج2، ص8)
دسته بندی : احکامرها کردن نماز:

بعضیاوقت نماز اگه شک کردن نماز رو رها می کنن یا اگه به رکوع امام جماعت نرسیدن نماز رو رها می کنن درصورتی که باید به نماز ادامه بدهند. به این صورت که اگه به رکوع امام برسه یک رکعت حساب میشه و اگر نرسه نمازش فرادی است و باید ادامه بده (توضیح المسائل مراجع 1، م 1427)

فرهنگ نیوز

دسته بندی : احکامسگ یکی از حیووناییه که عین نجاسته وجز تغییر ماهیت پاک نمیشه، ولی بعضی فکر می کنن اگه سگ رو هفت بار بشورن دیگه نجس نیست! در حالی که اگه در هفت دریا هم شسته بشه باز عین نجاسته.
فرهنگ نیوزدسته بندی : احکامخون و وضو

بعضیافکر می کنن اگه از بینی یا دهان یا اعضای وضو خون بیاد وضو باطل میشه در حالی که اینطوری نیست (استفتائات امام خمینی، ج 1، ص 45، س 72)

فرهنگ نیوز
دسته بندی : احکامتکبیره الاحرام مأموم

بعضیاتا تکبیره الاحرام امام تموم نشده تکبیر میگن که نباید این کار انجام بشه.به نظر اکثر مراجع واجبه که تا آخر تکبیر امام، تکبیر گفته نشه (توضیح المسائل مراجع، ج 1، ص 823، م 1467

فرهنگ نیوز

دسته بندی : احکامX