ياران بي نشان (شهيدگلپا)http://www.tebyan.net/shahidgolpa50/index.aspxfaپای مصنوعی ام ترکید و ترکش هایش به شکمم خورد!http://www.tebyan.net/weblog/shahidgolpa50/post.aspx?PostID=8532936/20/2017 4:39:00 PMرژه میلیشیای منافقین با مسلسل یوزی در خیابان‌های تهران - قسمت دومhttp://www.tebyan.net/weblog/shahidgolpa50/post.aspx?PostID=8532316/20/2017 3:01:00 PMرژه میلیشیای منافقین با مسلسل یوزی در خیابان‌های تهران - قسمت اولhttp://www.tebyan.net/weblog/shahidgolpa50/post.aspx?PostID=8532296/20/2017 2:57:00 PMخوابیدن رزمندگان در شب قدرhttp://www.tebyan.net/weblog/shahidgolpa50/post.aspx?PostID=8516906/18/2017 2:59:00 PMروایت احیای دوکوهه و رزمندگانی که در شب ۲۳ رمضان برات شهادت گرفتند http://www.tebyan.net/weblog/shahidgolpa50/post.aspx?PostID=8516896/18/2017 2:57:00 PMشهید مدافع حرم حیدر جلیلوندhttp://www.tebyan.net/weblog/shahidgolpa50/post.aspx?PostID=8516876/18/2017 2:55:00 PM29 سال پیش؛ ارتفاعات بوی؛ یک خمپارهhttp://www.tebyan.net/weblog/shahidgolpa50/post.aspx?PostID=8513416/17/2017 4:58:00 PMمروری بر عملیات قدس (1)http://www.tebyan.net/weblog/shahidgolpa50/post.aspx?PostID=8513276/17/2017 4:42:00 PMخاندان پهلوی ابایی نداشتند فساد اخلاقی‌شان یادگار بماندhttp://www.tebyan.net/weblog/shahidgolpa50/post.aspx?PostID=8513096/17/2017 4:24:00 PMرفت‌وآمد مرتب رجوی به دفتر رئیس‌جمهورhttp://www.tebyan.net/weblog/shahidgolpa50/post.aspx?PostID=8513046/17/2017 4:16:00 PM