ياران بي نشان (شهيدگلپا)http://www.tebyan.net/shahidgolpa50/index.aspxfaوضوی یک نخبه چگونه نیروهای کومله را انقلابی کردhttp://www.tebyan.net/weblog/shahidgolpa50/post.aspx?PostID=8789419/4/2017 5:30:00 PMجستجوی شبانه روز برای یافتن پیکر شهیدhttp://www.tebyan.net/weblog/shahidgolpa50/post.aspx?PostID=8784949/3/2017 3:57:00 PMسید خانم و دیگی که 34 سال می‌جوشدhttp://www.tebyan.net/weblog/shahidgolpa50/post.aspx?PostID=8784939/3/2017 3:53:00 PMحضرت آقا فرمودند افتخار کن که چنین پسری داریhttp://www.tebyan.net/weblog/shahidgolpa50/post.aspx?PostID=8784909/3/2017 3:50:00 PMدشمن از هیمنه استقامت شماست که به زانو در می‌آید http://www.tebyan.net/weblog/shahidgolpa50/post.aspx?PostID=8784869/3/2017 3:38:00 PMاز پاستور تا خان‌طومان (ابوامیر) فقط برای رفتن به سوریه التماس کرد http://www.tebyan.net/weblog/shahidgolpa50/post.aspx?PostID=8784849/3/2017 3:34:00 PMفرمانده جوانی که پای درس رهبر انقلاب بزرگ شدhttp://www.tebyan.net/weblog/shahidgolpa50/post.aspx?PostID=8784809/3/2017 3:24:00 PMلاجوردی؛ ((مرد پولادین انقلاب)) و ((خار چشم منافقین))http://www.tebyan.net/weblog/shahidgolpa50/post.aspx?PostID=8746728/23/2017 12:18:00 PMپس از ۳۴ سال، احرام بسته و سپیدپوش به دیدار پدر رفتم http://www.tebyan.net/weblog/shahidgolpa50/post.aspx?PostID=8746718/23/2017 12:03:00 PM- پدر فاطمیون - چه کسی است؟http://www.tebyan.net/weblog/shahidgolpa50/post.aspx?PostID=8746678/23/2017 11:58:00 AM